Bi̇yomedi̇kal Mühendi̇sli̇ği̇

Tanıtım

Biyomedikal Mühendisliği, tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için  mühendislik bilimlerinin bakış açısı ve analiz gücünden istifade eden çok disiplinli mühendislik dalıdır. Temel anlamda biyomedikal mühendisliğinin tanımı tıbbi cihazların tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi olarak yapılsa biyomedikal mühendisliğinde pek çok alt çalışma alanı bulunmaktadır. Bu çalışma alanları bir sistemin (sinir, kas vb) mühendislik yöntemleri kullanılarak analizi ve modellenmesini; insan vücudu ile temas halinde olan biyomalzeme ve kimyasalların tasarım ve üretimini ya da teşhis ve tedavi için yeni yöntemlerin geliştirilmesini içerebilir. Bölümümüz, bu çok disiplinli anlayış çerçevesinde kaliteli akademik ve sektörel çalışmalar yürütebilecek yetkinlikte mezunlar verebilmek için mühendislik, temel bilimler ve tıbbi bilimler prensiplerini birleştiren bir eğitim modeli sağlamak amacıyla yapılandırılmaktadır.